Υπηρεσίες

Ασφάλειες

Επιδοτήσεις

Αναπτυξιακά προγράμματα

Υποστήριξη Συνεταιρισμών

Ασφάλειες

Η Ε.Γ.Σ.Φ πρακτορεύει τις ασφαλιστικές εταιρίες:

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.ΓΑ
σε όλους τους κλάδους(ζωής,αυτοκινήτων,πυρός κ.λ.π).

Κεντρική Διεύθυνση:
Ν.Κουκουφλή 1 τηλ. +30 (491) 23960
Επιδοτήσεις

Η Ε.Γ.Σ.Φ σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ καταβάλει στους αγρότες τις κοινοτικές επιδοτήσεις σκληρού σίτου και καλαμποκιού,βίκου καθώς και των επιλέξιμων αιγοπροβάτων και βοοειδών.
Επίσης επιστρέφει στους αγρότες τον Φ.Π.Α που δικαιούνται κάθε χρόνο.

Υπηρεσία Συνεταιρισμών:τηλ.+30 (491) 23960
Αναπτυξιακά προγράμματα

Το νεοσύστατο τμήμα Μελετών θα δραστηριοποιηθεί τόσο στην Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Αγροτικού Τομέα όσο και στην Ανάπτυξη του Δευτερογενούς Αγροτικού Τομέα.

Επίσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Ένωσης μέσα από προγράμματα κοινοτικά αλλάκαι του Ο.Α.Ε.Δ.

Υπηρεσία Συνεταιρισμών:τηλ.+30 (491) 23960
Υποστήριξη Συνεταιρισμών

Η Υπηρεσία Συνεταιρισμών υποστηρίζει λογιστικά και διοικητικά τους πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς-Μέλη της Ενωσης συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους και την επίτευξη των στόχων τους.

Υπηρεσία Συνεταιρισμών:τηλ.+30 (491) 23960